Yarının Eğitimi Zirvesi

İçinde bulunduğumuz dünyanın hızla değişiyor olması, kendisiyle birlikte bilgiyi de bilgiye ulaşılabilirliği de hızla değiştiriyor ve her bilginin kendi çağının ihtiyacı olduğunu kanıtlıyor bizlere. Yarının Eğitim Zirvesi olarak, eğitim reformunun sürekliliğine ve ülkelerin gelişmişlik seviyesinin insana yatırım yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Hedefimiz; eğitimi okul binalarından çıkarıp kamusal alanın her yerinde ulaşılabilir ve içselleştirebilir hale getirmek, bütün bunları kurgularken eğitim sisteminin geçmişini konuşmak yerine yarının dünyasını keşfedebilmesi açısından kişiye hayatı boyunca öğrenmesi gerekliliğinin bilincini aşılamak. Küreselleşen ve hemen hemen her şeyin anlamının değiştiği gezegenimizde; ülkeler arası eğitim modellerini konuşmayı, farklı yaklaşımlar ile fikirlere açık olmayı ve bu modellerin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda uygulanabilirliğini konuşmak adına her yıl Yarının Eğitimi Zirvesi’nde buluşuyoruz.
Stratejik ortaklar
Bilim Elçileri Derneği, Acıbadem Okulları, Boğaziçi Üniversitesi
Rol
Zirve Planlaması, Organizasyon, Tasarım
Başlangıç yılı
2017